Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Wielkim Księstwem Iżewskim

Awatar użytkownika
Piotr Romanow Stempel
Niebiański Cesarz
Posty: 711
Rejestracja: 04 lip 2023, 21:06
Kontakt:

OBYWATEL

RÓD

ODZNACZENIA NANDYJSKIE

Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Wielkim Księstwem Iżewskim

Post autor: Piotr Romanow »


Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i przyjaznej współpracy
między Cesarstwem Nan Di a Wielkim Księstwem Iżniewskim

z dnia 10 lutego 2024 roku


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie na suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony kształtują swoje stosunki w duchu wzajemnego szacunku, przyjaźni i dobrosąsiedzkiego partnerstwa, opierając się na zasadach suwerennej równości, integralności terytorialnej oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory między nimi wyłącznie środkami pokojowymi i potwierdzają, że będą powstrzymywać się od użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.

Art. 2.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron dopuszcza otwarcie swojego przedstawicielstwa dopuszcza otwarcie swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego na terytorium drugiej Strony w celu pogłębienia stosunków pomiędzy Stronami.
2. Każdą z Wysokich Układających się Stron na terytorium drugiej Strony może reprezentować przedstawiciel dyplomatyczny powoływany zgodnie z prawem krajowym Strony wysyłającej i nieuznawany za persona non grata przez Stronę przyjmującą.
3. Przedstawicielowi dyplomatycznemu na terytorium Strony przyjmującej przysługuje immunitet, w ramach którego:
1) nie podlega jurysdykcji karnej Strony przyjmującej;
2) korzysta ze swobody poruszania się po terytorium Strony przyjmującej;
3) korzysta z prawa do reprezentowania interesów Strony wysyłającej w sposób uznany przez niego za właściwy;
4) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka;
5) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność.

Art. 3.
Wielkie Księstwo Iżniewskie zobowiązuje się do nieposługiwania się nazwą państwa mogącą sugerować, jakoby było prawnym kontynuatorem Brodrii, w szczególności zawierającą słowo „Brodria” lub „brodryjski” w jakiejkolwiek formie gramatycznej.

Art. 4.
Cesarstwo Nan Di zobowiązuje się poprzeć przyjęcie Wielkiego Księstwa Iżniewskiego do Paktu o Wzajemnej Obronie i Współpracy.

Art. 5.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron zapewnia drugiej Stronie prawo nieodpłatnego tranzytu osób, bagaży i towarów przez własne terytorium, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo krajowe z uzasadnionych względów zabrania określonym osobom wjazdu na terytorium Strony lub zalicza określone towary do kategorii zakazanych do wwozu.
2. Cesarstwo Nan Di zezwala Wielkiemu Księstwu Iżniewskiemu na nieodpłatne korzystanie z portu morskiego w miejscowości Wastokodar w celach handlowych. Zezwolenie wygasa z chwilą ewentualnego uregulowania tej kwestii na poziomie Paktu o Wzajemnej Obronie i Współpracy, jeżeli Wielkie Księstwo Iżniewskie zostanie wcześniej przyjęte do Paktu.

Art. 6.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 7.
Traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Jego Cesarska Mość Piotr Romanow
w imieniu Cesarstwa Nan Di

(—) Казимир Геннадьевич Витинский
w imieniu Wielkiego Księstwa Iżniewskiego
Jego Najjaśniejsza Cesarska Mość, Cesarz Nan Di, Imperator Brodrii, Pan rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Książe Aquelii, Pierwszy Margrabia Ocidene Marte
Zablokowany

Wróć do „Umowy międzynarodowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości